free bootstrap templateBiro za veštačenje "Z-STING" Zoran Stanić PR
Delatnost: 6910 Ostali pravni poslovi
Poslovno sedište: Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 141/VIII, st. 30
Pošta: 21120 Novi Sad, PF 9 Matični broj: 60395527 PIB: 100237556
Žiro račun: 310 - 15220 - 46 „NLB BANKA“ AD Beograd
165 - 19898 - 06 „ADDIKO BANKA“ AD Beograd

PDV: nije u sistemu PDV-a
Vlasnik: Zoran Stanić, master građ. - REV


Biro za veštačenja “Z-STING” 
 iz Novog Sada, osnivac i vlasnik Zoran Stanić master građ. ing. osnovan je 16.10.2006. godine
(kao sledbenik Biroa «ST-ing» ciji je osnivač i vlasnik od 08.05.1990. do 16.10.2006. godine takođe bio Zoran Stanić).
Rešenjem Republičkog ministarstva pravde Zoran Stanić je imenovan za sudskog veštaka za oblast građevinarstvo,
br. Rešenja 740-05-01499/2010-03 od 06.07.2011. i 06.07.2015. godine.
Rešenjem Republickog ministarstva finansija, br. 401-00-1810/2017-16, od 15.06.2017.
godine, Zoran Stanić je imenovan za licenciranog procenitelja (broj Licence 001)
Takođe, poseduje sertifikat Recognised European Valuer (REV) izdat od strane The European Group of Valuers Associations (TEGoVA).
U Birou postoje dva stalno zaposlena radnika, Rastko Radonić dipl. ecc. i Vladimir Mijok.
Zoran Stanić je dugogodišnji clan Nacionalnog udruženja procenitelja (NUPS) i Udruženja sudskih veštaka “VOJVODINA” u Novom Sadu.
U dugogodišnjoj praksi, rađeni su sledeći poslovi veštačenja:
- veštačenja u sudskim predmetima: veštačenja u predmetima opštinskih i trgovinskih (privredniih) sudova.
Radi se o parničnim, vanparničnim i predmetima u izvršnim sporovima.
- veštačenja u vansudskim predmetima: po zahtevu stranaka u vansudskim sporovima.
Konkretno, predmet veštačenja su razne arbitraže, konsultacije, angažman u slučajevima koje stranke pokušavaju da reše mimo suda, predmeti u upravnim postupcima (stalni veštak na listi Grada Novog Sada - sekretarijat za urbanizam, komunalno/stambene poslove) i dr.
- procene vrednosti nekretnina: procene vrednosti nekretnina pretežno na teritoriji Novog Sada i okoline,
kao i pojedinacne procene na teritoriji Vojvodine i ostalih delova Srbije.
Najčešće, radilo se o stanovima, lokalima ili individualnim stambenim zgradama, ali i o velćim industijskim objektima.
Postoji saradnja sa dvadesetak vodecih banaka u Srbiji, od kojih sa nekima postoje i ugovori o poslovno/tehničkojsaradnji, a kod svih navedenih Zoran Stanić se nalazi na spisku prihvatljivih procenitelja (urađene procene banka prihvata),
Takode, Zoran Stanić se nalazi se na Listi veštaka imenovanih od strane Sekretara gradske uprave Grada Novog Sada,
gde je angažovan u upravnim postupcima u cilju izdavanja UU za totalnu rekonstrukciju objekata (u preko sto predmeta)
- procene u “postupcima konverzije zemljišta”
- veštačenja u postupcima restitucije
- International Management Group (IMG), u periodu decembar 08.01.2001. - 17.01.2002. godine, Zoran Stanić je bio stalno zaposlen u ovoj međunarodnoj organizaciji, u okviru koje je radio kao Project manager/Team leader (vodio je novosadsku kancelariju)
u realizaciji programa "Towns&schools for Democracy" koji je finansirala European Agency for Reconstruction (EAR).
 Aprila 2017. godine, Zoran Stanić je izabran za člana Stručnog odbora pri Ministarsvu finansija sa cetvorogodišnji mandatom,
gde se trenutno nalazi na funkciji predsednika Stručnog odbora.KLIJENTI

Osnovni, privredni i viši sudovi u:
- Novom Sadu,
- Temerinu,
- Bačkom Petrovcu,
- Senti,
- Titelu,
- Inđiji,
- Staroj Pazovi,
- Bečeju,
- Pančevu,
- Subotici...

- Fond za razvoj Republike Srbije
- Fond za razvoj AP Vojvodine
- CORVINUS, Budapest, (Mađarski fond za razvoj)

- UniCredit banka
- Raiffeisen bank
- AIK banka
- Banca Intessa
- ADDIKO banka
- Komercijalna banka
- HALKBANK
- NLB banka
- OTP banka
- Vojvođanska banka - NBG
- Opportunity banka
- Societe genrale Banka
- VTB Banka
- EXPO banka
- Piraeus banka
- Direktna banka
- JUBANKA
- Bank Austria CA Leasing, Wien

- "ADRIS Grupa" Rovinj
- "AGIS Agroindustrija" Novi Sad
- "Agrovojvodina - export-import" Novi Sad
- "Agrovojvodina - Komercservis" Novi Sad
- "Agrovojvodina - Vodovod i grejanje" Novi Sad
- "AMB grafika“ Novi Sad
- "AMD Pick" Novi Sad
- "ASTA" Novi Sad
- "AUTOTREND" Novi Sad i Zemun
- "BOMEX" Novi Sad
- "BRIXOL" Vršac
- "Can-Can" Novi Sad
- "CARLSBERG Srbija" Čelarevo
- "CARNEX" Vrbas
- "Danubius" Novi Sad
- "D-DALTON" Novi Sad
- "DDOR“ Novi Sad
- "DIOPTA“ Beograd
- "DTD ribarstvo" Novi Sad
- "ECO RECYCLING“ Novi Sad
- "E-CONTROL“ Novi Sad
- "Enterijer JANKOVIĆ“ Novi Sad
- "EXPRESS TRANS“ N.S. i dr.
- "FK „INDEX“ Novi Sad
- "FK „VOJVODINA“ Novi Sad
- "FOTO OKO“ Novi Sad
- "GORENJE" Velenje
- "GO-TA-CAR” Novi Sad
- "GRAND M” Novi Sad
- "Hleb" Novi Sad
- "Hložany" Gložan
- "Holding Centroslavija" Novi Sad
- "Hotel “SAJAM” Novi Sad
- "Hotel «PARK» Novi Sad
- "IP Panonija" Novi Sad
- "IPS“ Beograd
- "IZOLIRKA- TIM Laško" Šid
- "KOPREN“ Novi Sad
- "Lutrija Vojvodine" Novi Sad
- "MARCONS“ Novi Sad
- "MERCATOR“ Novi Sad
- "Mica mlekarica” Novi Sad
- "MIP" Požarevac
- "MVM MOTORS” Novi Sad
- "NIS“ Novi Sad
- "NOVA TOPLIČANKA“ Prokuplje
- "Novosadski sajam"
- "PINKI", Novi Sad
- "Pioniršped" Novi sad
- "Planika" Kranj
- "Plantland" Novi Sad
- "Promes"
- "PROMONT Group" Novi Sad
- "RES TRADE“ Novi Sad
- "Ribarstvo EČKA“ Ečka
- "RODIĆ M&B" - svi objekti
- "Slavija Coop" Novi Sad
- "Specijalna hirurška bolnica "PARKS" Novi Sad
- "SRBIJA GAS“ Novi Sad
- "STING“ Požarevac
- "STYLOS“ Novi Sad
- "TANDEM financial"
- "Vipol" Novi Sad
- "Vršački vinogradi"
- "YAMAHA Rodić” Novi Sad
- "ZMAJ" Zemun
- "Zrenjaninska industrija piva" Zrenjanin
- „Stojanović Pharm“ Novi Sad
- „Stojanov“ Novi Sad
- „Garbo“ Novi Sad
- „Glencore“ Novi Sad
- „MK Group“ Novi Sad
- „Vision Consulting“ Beograd
- „Nina media“ Novi Sad

SPOLJNI SARADNICI

GEODEZIJA

  • "GODEA Co." Novi Sad, 
  • Zoran Bakmaz, dipl. ing. geod.

MAŠINSTVO (mašine i oprema)

  • dr Milan Radošević,
  • dipl. ing. maš.

POLJOPRIVREDA

  • Lazar Bogdanović, 
  • dipl. ing. polj.

EKONOMIJA 

  •  "MONET" Novi Sad, 
  • Jovan Dragaš, dipl. ecc.

KONTAKT


Adresa:

Novi Sad
Bulevar oslobođenja
broj 141/ VIII

Poštanska adresa:

21120 Novi Sad, PF 9


Telefon: +381 (0) 21 420 236
Fax:       +381 (0) 21 453 244
Mobtel:  +381 (0) 63 516 041
Email: zoran.stanic@z-sting.co.rs

© Copyright 2017 © Biro za veštačenja “Z-STING” Novi Sad - All Rights Reserved